گلاب دو آتیشه  چیست

تاریخ مقاله: 1396/9/25

گلاب دو آتیشه چیست

 گلاب دو آتیشه یعنی پس ازیکبارگلابگیری دوباره به جای آب در دیگ گلاب ریخته میشود.این روش گلابگیری را گلاب دوآتشه می گویند.

 گلاب معمولی حقیقت دادجو یکبارتقطیرمیشود اما گلاب دوآتیشه حقیقت دادجو دوبارتقطیرمیشود یعنی گلبرگهای گل محمدی به جای آب باگلاب تقطیر میشود.

 گلاب دو آتیشه و عرقیات با خواص مناسب در طب سنتی کاربرد دارد. این گلاب قابل عرضه به صورت عمده به سراسر کشور می باشد.

در طب سنتی  گلابرا با طبع گرم می شناسند که PH خون را به سمت قلیایی می برد.
در گذشته گلاب در طب سنتی مصارف درمانی بسیاری داشته است.

 گلاب دو آتیشه حقیقت دادجو به علت غلظت بیشتر تلخ تر بوده و بوی گل بیشتری دارد که به همین دلیل کیفیت و خواص درمانی بیشتری دارد.

این  گلاب از ترکیب گل محمدی با گلاب ناب در دیگ تقطیر بدست می آید

 گلاب وعرقیات حقیقت دادجو به عنوان سوغات شهرکاشان به صورت عمده وجزئی با قیمت مناسب و کیفیت مطلوب دربسته بندیهای مناسب قابل عرضه به سراسرکشورمیباشد

 گلاب و عرقیات گیاهی حقیقت دادجو  6-02177973005

 

ایمیل: info@haghighatdadjoo.com

تلفن: 77973005 -021