عرقیات گیاهی با طبیعت سرد

تاریخ مقاله: 1396/10/22

عرقیات گیاهی با طبیعت سرد

عرقیات با طبیعت سرد مثل عرق خارشتر ، عرق کاسنی

درباره عرق کاسنی

تصفیه کننده خون

ضدجوش و لک

مقوی کبد

ضد زردی و یرقان

رفع تشنگی

درمان بیمارهای مزمن پوستی

و سفید کننده پوست

طبع عرق کاسنی

طبیعت کاسنی سرد است

طریقه مصرف عرق کاسنی

قبل از هر غذا یک استکان میل شود .

درباره عرق خارشتر

خواص عرق خارشتر

ادرارآور قوی ، تصویه کننده خون و کبد ، شستشو کننده کلیه ، مفید برای سنگ کلیه و مثانه ، ضد سیاه سرفه و تب و لرز

طبع عرق خارشتر

طبیعت سرد دارد

طریقه مصرف خارشتر

قبل از هر غذا نصف استکان میل شود .

ایمیل: info@haghighatdadjoo.com

تلفن: 77973005 -021