عرق شاتره و خواص دارویی آن در طب سنتی

تاریخ مقاله: 1396/9/29

عرق شاتره و خواص دارویی آن در طب سنتی

۱. طبع آن گرم و خشك است و به گفته حكیمان طبع آن مركب‌القوی است و در كتاب قانون بوعلی سینا طبع شاترهرا سرد و خشك بیان نموده است.
۲. تصفیه كننده خون می‌باشد عرق یا ۲ گرم گیاه خشك را در ۱۵۰ سی‌سی آب‌جوش دم‌كرده به مدت ۸ روز بنوشند.
۳. شاهتره برای ریه مضر است بهتر است همراه كاسنی خورده شود.
۴. برای برخی از انواع تومورهای سرطانی مؤثر می‌باشد.
۵. نوشیدن دمكرده شاترهبرای بیماری جذام مفید می‌باشد.
۶. از دمكردن این گیاه در ظروف فلزی خودداری شود.
۷. به صورت دمكرده یك ساعت قبل از غذا بنوشید اشتهاآور می‌باشد.
۸. برای بهبود كار كبد و بازكردن انسداد آن ۳ گرم شاترهرا در ۲۵۰ سی‌سی آب‌جوش دم‌كرده روزی ۳ فنجان میل شود.
۹. برای اگزما ۴ گرم شاهتره را در ۲۵۰ سی‌سی آب‌جوش روزی ۳ فنجان دم‌كرده میل شود و شستشو دهید و ۶۰ گرم گیاه خشك را در یك لیتر آب جوشانده اگزما را بشویند.
۱۰. برای بیماری‌های كلیه از دمكرده و عرق این گیاه می‌توان استفاده كرد.
۱۱. برای جوش و خارش پوست ۴ گرم شاهتره را در ۲۵۰ گرم آب‌جوش ۲۰ دقیقه دم‌كرده روزی ۳ فنجان بنوشند.
۱۲. برای تصلب شرائین از عرق و دمكرده این گیاه استفاده شود.
۱۳. برطرف كننده كمبود ویتامین ث می‌باشد.
۱۴. نوشیدن عرق آن استفراغ را متوقف می‌سازد.
۱۵. جویدن برگ تازه آن باعث محكم شدن لثه می‌گردد.
۱۶. نوشیدن دمكرده آن تقویت كننده كبد است.
۱۷. جهت یبوست شاهتره تازه را در شكر جوشانده به صورت شربت میل كنند.
۱۸. جهت تبخال از دمكرده شاهتره استفاده شود.
۱۹. برای بیماری‌های سوداوی از دمكرده شاهتره استفاده گردد.
۲۰.مصرف زیاد شاترهباعث فلج عضلات صاف و دستگاه تنفسی می‌شود.

گلاب وعرقیات حقیقت دادجو به عنوان سوغات شهرکاشان به صورت عمده وجزئی با قیمت مناسب و کیفیت مطلوب دربسته بندیهای مناسب قابل عرضه به سراسرکشورمیباشد

گلاب و عرقیات گیاهی حقیقت دادجو  6-02177973005

ایمیل: info@haghighatdadjoo.com

تلفن: 77973005 -021