استفاده از بید برای در مانهای خانگی

تاریخ مقاله: 1396/11/8

استفاده از بید برای در مانهای خانگی

برگ بيد تقويت كننده قلب است، تب بر بوده و سر درد را نيز تسكين مي دهد. چكاندن جوشانده برگ آن در گوش ، گوش را از چرك پاك مي كند. بيد انواع و اقسام مختلفي دارد كه مهم ترين آنها عبارتنداز: بيد سفيد يا بيد ساده.
از بيد عرقي گرفته مي شود كه مانند گلاب از تقطير برگ آن به دست مي آورند. سردرد را برطرف مي كند و از تب و نوبه جلوگيري مي نمايد و براي باز شدن جگر و درمان يرقان و سختي اسپرز و اختناق رحم نافع است و همچنين پادزهر سم عقرب و سموم دارويي است. نشستن در آب جوشانده برگ و شاخه هاي بيد جهت از بين بردن فساد چرك مفيد و خوابيدن در زير سايه آن در روز براي تقويت قلب و اعصاب سودمند است. ضماد برگ بيد جهت جلوگيري از خونريزي و نوشيدن جوشاندن برگ آن جهت معالجه اسهال خوني بسيار سودمند است.
ضمغي كه از برگ آن بيرون مي آيد، ضدعفوني كننده و مقوي بينايي است و به صورت سرمه مي توان آن را به كار برد.
عصاره روان سنبله هاي آن، براي درمان بي خوابي كه نتيجه ضعف اعصاب است و اختلالات عصبي مفيد و سختي ادرار را هم برطرف مي كند، خوردن مقدار كمي از پوست درخت بيد اشتها را باز مي كند و دستگاه گوارش را تقويت مي نمايد. يكي از عوامل دارويي كه از درخت آن گرفته مي شود براي رماتيسم ، نقرس، گريپ و اسهال خوني موثر است.

 

گلاب ناب و بهترین عرقیات حقیقت دادجو به عنوان سوغات شهرکاشان به صورت عمده وجزئی با قیمت مناسب و کیفیت مطلوب دربسته بندیهای مناسب قابل عرضه به سراسرکشورمیباشد

دفتر فروش گلاب و عرقیات گیاهی حقیقت دادجو  6-02177973005

ایمیل: info@haghighatdadjoo.com

تلفن: 77973005 -021