1396/12/4

تاثیر عرق باباآدم بر لاغری - مو و سایر بیماریها

بابا ادم و لاغری

گیاه بابا ادم و لاغری رابطه ای مستقیم دارند. گیاه بابا آدم علاوه بر اینکه با تجزیه کلسترول...

1396/12/4

بیماریهایی که عرق باباآدم بر درمان آنها موثر است

 گیاه بابا آدم گیاهی علفی است که در برخی مناطق مرطوب و معتدل ایران به صورت وحشی می‌روید. ساقه‌ای شبیه به...

ایمیل: info@haghighatdadjoo.com

تلفن: 77973005 -021