گیاهان دارویی ضد اسهال

تاریخ مقاله: 1397/3/31

گیاهان دارویی ضد اسهال

نسخه هاي مركب

نسخه شماره 1-دارو جهت رفع اسهال ( قابض ) تخم مورد 320 گرم ريشه انجبار 200 گرم برگ توت فرنگي وحشي 200 گرم گل بابونه 70 گرم برگ مريم گلي 70 گرم برگ نعناع 70 گرم ريشه شيرين بيان 70 گرم طرز تهيه و مقدر مصرف : مقدر يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا كوبيده و نرم شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته و به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان بعد از غذا ميل كنيد . نسخه شماره 2-دارو جهت رفع اسهال معمولي به دانه 15 گرم برگ نعناع 10 گرم برگ فرنجمشك 10 گرم ريشه هفت بند 30 گرم طرز تهيه و مقدار مصرف : دو قاشق غذا خوري از داروي فوق را كه قبلا كوبيده و نرم شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي دو بار هر بار يك فنجان بعد از غذا ميل كنيد . نسخه شماره 3 -دارو جهت رفع اسهال ميوه سنجد يك قسمت زيره سبز يك قسمت طرز تهيه و مقدر مصرف : يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي 2 مرتبه هر دفعه يك فنجان ميل كنيد . نسخه شماره 4 -دارو جهت رفع اسهال تخم ختمي 15 گرم تخم خبازي 15 گرم نشاسته 5 گرم صمغ عربي 5 گرم طرز تهيه و مقدر مصرف : دارو ها را كوبيده و اندكي بو مي دهند و هر نوبت 10 گرم با شربت ساده ميل بكنيد .

 

برای خرید عرقیات گیاهی موثر بر اسهال حقیقت دادجو کلیک کنید

 

نسخه هاي تك دارويي

نسخه شماره 1 -دارو جهت اسهال مزمن ( اسهال خوني ) دارو : پوست گياه شاه بلوط هندي ( petraea Quercus ( مقدار مصرف : 0/5 تا 2 گرم طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد. نسخه شماره 2 - دارو : گل انار ( grantum Punica ( مقدار مصرف : 2تا 4 گرم طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد. نسخه شماره 3 - دارو : تمام گياه علف هفت بند ( aviculare Polygonum (  ٩٦ مقدار مصرف : 2تا 4 گرم طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد. نسخه شماره 4 - دارو : پوست ميوه انار ( grantaum Punica ( مقدار مصرف : 2تا 4 گرم طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد. نسخه شماره 5 - دارو : دانه اسفرزه ( psylium Plantago ( مقدار مصرف : 5تا 10 گرم طرز تهيه : مقدر فوق را در يك فنجان آب گرم ريخته مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا خيس خورده شود سپس آنرا با كمي شكر ميل كنيد . نسخه شماره 6 -داروي ضد اسهال ( مخصوص بچه ها ) دارو : ميوه هويج ( carota Daucus ( مقدار مصرف : 50 تا 100 گرم طرز تهيه : مقدر فوق را با كمي آب پخته سپس آنرا صاف كرده كم كم به بچه داده شود . نسخه شماره 7 - دارو : برگ مورد ( communis Myrtus ( مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد. سخه شماره 8 -داروي ضد اسهال ( اسهال خوني ) دارو : برنج پاك كرده ( sativa Oriza ( مقدار مصرف : 10 تا 20 گرم طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي دو بار هر بار يك فنجان ميل كنيد. نسخه شماره 9 - دارو : ريشه ختمي ( officinalis Althaca ( مقدار مصرف : 3 تا 6 گرم طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.  نسخه شماره 10 -داروي ضد اسهال ( مخصوص بچه ها ) دارو : سيب درختي ( malus Pirus ( مقدر مصرف : 1 تا 2 عدد طرز تهيه : مقدر فوق را رنده كرده و با مقدري آب بصورت حريره درآورده و با كمي شكر به بچه بخورانيد . نسخه شماره 11 - دارو : ميوه و دانه به ( vulgaris Cydonia ( مقدار مصرف : 40 تا 50 گرم طرز تهيه : ميوه را رنده كرده و با مقدري آب بصورت حريره درآورده با كمي شكر ميل كنيد . دانه را در يك فنجان آب گرم ريخته و به مدت 20 دقيقه باقي بگذاريد تا خوب خيسانده شود و سپس با مقدر كمي شكر ميل كنيد . نسخه شماره 12 - دارو : پوست گياه نارون ( comperstris Ulmus ( مقدار مصرف : 40 تا 50 گرم طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد

 

برای خرید عرقیات گیاهی موثر بر اسهال حقیقت دادجو کلیک کنید

 

گلابناب کاشان وبهترین عرقیات حقیقت دادجو به عنوان سوغات شهرکاشان به صورت عمده وجزئی با قیمت مناسب و کیفیت مطلوب دربسته بندیهای مناسب قابل عرضه به سراسرکشورمیباشد

دفتر فروش گلاب و عرقیات گیاهی حقیقت دادجو  6-02177973005

 

ایمیل: info@haghighatdadjoo.com

تلفن: 77973005 -021