نعناع Peppermint نام علمی Piperita Menth

تاریخ مقاله: 1397/4/24

نعناع Peppermint نام علمی Piperita Menth

نعناع گياهي است علفي و چند ساله آه علاوه بر ساقه زير زميني آه گياه را در خاك مستقر مي سازد
داراي ساقه هوايي نيز هست . تز محل گره هاي ساقه آه در تماس با زمين است ريشه هاي خارج شده
آه ساقه جديد را درست مي آند بنابراين اگر شما فقط يك ساقه نعناع در باغچه خود بكاريد بزودي تمام
باغچه شما پر از نعناع مي شود .
برگهاي نعناع بيضي شكل ، نوك تيز و دندانه دار مي باشند . گلهاي آن بسته به نوع نعناع ممكن است قرمز
،ارغواني يا سفيد باشد . نعناع در مناطق معتدل و آفتاب گير بخوبي رشد مي آند .
نعناع از قديم الايام بعنوان يگ گياه معطر و اشتها آور و براي ناراحتي هاي دستگاه گوارش بكار رفته است
بقراط پدر علم طب از نعناع در نوشته هاي خود ياد آرده است در قرون وسطي از نعناع در معالجه بيماريها و
براي التيام زخم ها و درمان درد گزيدگي زنبور و سگ هار استفاده مي شود


ترکيبات شيميايي:
نعناع داراي ماده اي بنام منتول مي باشد آه ايجاد احساس خنكي در دهان مي آند . مقدر منتول در نعناع
بسته به نوع آن از 35 %تا 55 %تغيير مي آند آه البته اگر نعناع دير آنده شود مقدر منتول آن تا حدود 30 %
پائين مي آيد .


خواص داروئي:
نعناع از نظر طب قديم ايران نسبتا گرم و خشك است و از نظر خواص دارويي از پونه قوي تر است . از نعناع
اسانس ، روغن و تنتور تهيه مي آنند آه مصارف طبي مختلفي درد
1(نعناع باد شكن است و گاز معده و روده را از بين مي برد
2(نعناع تقويت آننده معده وبدن است
3(نعناع ضد تشنج و ضد سرفه است
4(يك فنجان چاي گرم نعناع سينه را آرام مي آند
5(نعناع مسكن ،آرام بخش و قاعده آور است
6(استفاده از نعناع درد شكم را برطرف مي آند
7(نعناع درمان سرمخوردگي و آنفوانزا مي باشد
8(نعناع ناراحتي هاي عصبي را برطرف مي آند
9(براي تسكين درد دندان نعناع را دردهان گذاشته و بجويد
10(آشاميدن چاي نعناع و يا عصارع نعناع خونريزي سينه را قطع مي آند
11(آمپرس نعناع درد سينه و پهلو را از بين مي برد
12(نعناع آرم هاي روده و معده را مي آشد
13(براي از بين بردن سكسكه و دل بهم خوردگي و استفراغ نعناع را با آّ انار ترش بخوريد
14(نعناع ادرار را زياد مي آند
15(براي رفع قولنح و دردهاي روده معده و هضم نشدن غذا چاي نعناع بنوشيد
16(براي از بين بردن گلو درد چاي نعناع غرغره آنيد
17(نعناع معرق است بنابراين تب را پائين مي آورد
18(در هنگام سرمخوردگي بيني را با چاي نعناع بشوئيد
19(يكي از فرآورده هاي نعناع اسانس نعناع است آه از تقطير برگ و سرشاخه هاي گلدار نعناع تحت اثر
بخار آب تهيه مي شود و داراي 50 %تا 70 % منتول مي باشد . اسانس نعناع آه در آشور انگلستان تهيه
مي شود شهرت خاصي درد . اين اسانس بعنوان تقويت آننده معده بادشكن ، ضد عفوني آننده ،رفع دل
پيچه بچه ها و اسهال بكار مي رود
براي استفاده از اسانس نعناع آافي است آه مقدر يك تا سه قطره آنرا با يك ليوان آب و يا نوشابه مخلوط
آده و بنوشيد .
20(اسانس نعناع را نبايد بمقدر زياد براي آودآان و نوزادان استفاده آرد زيرا روي حرآات تنفسي و قلب اثر
گذاشته و ممكن است آه خطرناك باشد
21(اگر اسانس نعناع به مقدر زياد مصرف شود فشار خون را بالا برده و موجب حالت تهوع ، استفراغ و درد
معده و حرآات دري را از بين مي برد .
22(براي رفع سردردهاي ميگرني مي توان پمادي بصورت زير تهيه آرد و در نقطه اي آه درد مي آند بماليد
اسانس نعناع 3گرم
روغن زيتون 2 گرم
لانولين 5 گرم
23(براي ضد عفوني آردن بيني محلولي بصورت زير تهيه آرده و بمقدر پنج قطره در هر سوراخ بيني بچكانيد
اسانس نعناع 1 گرم
روغن بادام شيرين 40 گرم
24(اگر بدن شما خارش درد مقدر 2 گرم اسانس نعناع را در 50 گرم وازلين ريخته ، خوب با هم مخلوط آرده و
در محل خارش بماليد
اگر از بيماري رماتيسم و آرتروز رنج مي بريد از روغن نعناع استفاده آنيد طرز استفاده از آن به اين صورت
است آه 2 قطره روغن نعناع را با يك قاشق سوپخوري روغن بادام مخلوط آرده و محل هاي دردناك را با آن
ماساژ دهيد .
25(براي رفع سردرد از آمپرس نعناع استفاده آنيد بدين ترتيب آه 10قطره روغن نعناع را با يك ليوان آب
سرد مخلوط آرده و در يك آاسه بريزيد سپس يك پارچه آه باندازه پيشاني باشد در آن فرو برده آب اضافي
آنرا بگيريد و روي پيشاني و شقيقه ها بگذاريد تا سردرد برطرف شود.
26(نعناع بهترين دوست آبد است . آبد را تميز آرده وص فرا را رقيق مي آند و آلسترول خون را پائين مي
آورد .براي اين مورد چاي نعناع را قبل از غذا بنوشيد
27(نعناع با تمام خواصي آه گفته شد اگر زيادمصرف شود سيستم گوارشي را تحريك مي آند اگر شما دو تا
سه فنجام چاي نعناع در روز بنوشيد بهتر است آه بعد از دو هفته چند روزي آنرا قطع آرده و دوباره شروع
کنید


طرز استفاده:
در قسمت بالا توضيح داده شد


مضرات :
مضرات خاصي براي آن بيان نشده است

 

گلابناب کاشان وبهترین عرقیات حقیقت دادجو به عنوان سوغات شهرکاشان به صورت عمده وجزئی با قیمت مناسب و کیفیت مطلوب دربسته بندیهای مناسب قابل عرضه به سراسرکشورمیباشد

دفتر فروش گلاب و عرقیات گیاهی حقیقت دادجو  6-02177973005

 

ایمیل: info@haghighatdadjoo.com

تلفن: 77973005 -021