مزاج گوشت ها رو بشناسید

تاریخ مقاله: 1397/1/11

مزاج گوشت ها رو بشناسید

مزاج گوشت ها  
 #شتر: گرم و خشک
 #گاو: سرد و خشک
 #گوساله: سرد و تر
 #گوسفند: گرم و تر
 #بز: سرد و خشک
 #مرغ محلی: گرم و تر
 #خروس: گرم و خشک
 #جوجه مرغ: گرم وتر
 #ماهی: سرد و تر
 #میگو: گرم و تر
 #اردک: گرم و خشک
 #غاز: گرم و تر
 #بوقلمون: گرم و تر
 #کبک: گرم و تر
 #بلدرچین: گرم و خشک
 #قرقاول:   گرم وتر
 #سار: گرم و تر
 #گنجشک: گرم و خشک
 #کبوتر: گرم و خشک
 #آهو: گرم و خشک
 #سیرابی: سرد و خشک
 #قلوه: سرد و خشک

گلابناب کاشان وبهترین عرقیات حقیقت دادجو به عنوان سوغات شهرکاشان به صورت عمده وجزئی با قیمت مناسب و کیفیت مطلوب دربسته بندیهای مناسب قابل عرضه به سراسرکشورمیباشد

دفتر فروش گلاب و عرقیات گیاهی حقیقت دادجو  6-02177973005

 

ایمیل: info@haghighatdadjoo.com

تلفن: 77973005 -021