داروهای گیاهی مناسب برای سلامت پوست و مو

تاریخ مقاله: 1397/3/31

داروهای گیاهی مناسب برای سلامت پوست و مو

نسخه هاي مركب

نسخه شماره 1 -دارو جهت جلوگيري از ريزش مو  برگ گزنه 1 گرم پياز خشك شده 1 گرم الكل 70 درصد 100 گرم طرز تهيه و مقدر مصرف : مواد فوق را با هم مخلوط كرده و چند روز كنار گذاشته و سپس آنرا صاف كرده و با حاصل صافي سر را ماساژ دهند . نسخه شماره 2 -دارو جهت جلوگيري از ريزش مو شيره تازه علف چشمه 100 گرم الكل 90 درجه 100 گرم اسانس ژرانيوم 10 قطره طرز تهيه و روش استعمال : داروهاي فوق را با هم مخلوط كرده و پوست را با آن ماساژ دهيد . نسخه شماره 3 -دارو جهت رفع ترك دست يا سينه يا پستان كره كاكائو 70 گرم روغن بادام شيرين 5 گرم اكسيد دوزنگ 0/1 گرم برات دوسود 0/1 گرم اسانس برگاموت 8قطره طرز تهيه و روش استعمال : داروهاي فوق را با هم مخلوط كرده و جهت رفع ترك دست و يا پستان به موضع ماليده شود. نسخه شماره 4 -داروي ضد خارش بادام شيرين 4 تا 6 گرم بادام تلخ 4 تا 6 گرم قند 60 گرم آب 500 گرم طرز تهيه و روش استعمال : مغز دو بادام را با قند سائيده و حاصل با آب مخلوط شود . در نتيجه نوعي شير بادام بصورت امولسيون بدست مي آيد كه در طي 24 ساعت به موضع خارش ماليده و يا جهت رفع خارش هاي دستگاه تناسلي زنان استعمال شود .  نسخه شماره 5 -دارو جهت بيماريهاي جرب و خارش گل حلوا يك قسمت ريشه انجبار يك قسمت درمنه يك قسمت طرز تهيه و مقدر مصرف : داروهاي فوق را به مدت 5 دقيقه جوشانيده و صاف نموده و حاصل صافي را پس از سرد شدن روزي 2 الي 3 بار به موضع مي مالند . نسخه شماره 6 -دارو جهت جرب و خارش برگ سنا يك قسمت پوست هليله زرد يك قسمت مدرسنگ يك قسمت سفيداب قلعي يك قسمت روغن گل سرخ 20 قطره روغن بنفشه 20 قطره طرز تهيه و روش استعمال : داروها را ( بجز روغنها ) كوبيده و با روغن ها مخلوط و بصورت ضماد درآورده و بر موضع قرار داده شود. نسخه شماره 7 -دارو جهت دملها و زخمها كتيرا يك قسمت تخم مرو يك قسمت تخم كتان يك قسمت گل بابونه يك قسمت گل خطمي يك قسمت شير مقدر 2 ليتر طرز تهيه و روش استعمال : داروهارا كوبيده و با شير پخته و حاصل چند نوبت به موضع ماليده شود .

 

برای خرید عرقیات گیاهی موثر بر بیماریهای پوست و مو حقیقت دادجو کلیک کنید

نسخه هاي تك دارويي

نسخه شماره 1 - دارو : تمام گياه شاهتره ( parvifora Fumaris ( مقدار مصرف : 0/5 تا 2 گرم طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد . توجه : 1 -مقدر زياد اين گياه سمي بوده و مصرف آن به مقدر زياد مي تواند باعث فلج عضلات صاف و دستگاه تنفسي شود بنابراين مصرف آن بايد زير نظر پزشك باشد . 2 -در مصرف خارجي عصاره آنرا جهت خارش هاي جلدي توصيه نموده اند . نسخه شماره 2 -دارو جهت رفع اگزما و جوشهاي صورت و كليه بيماريهاي پوستي دارو : تمام گياه گلدار بنفشه سه رنگ ( tricolor Viola (  مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد . توجه : در مصرف خارجي از دم كرده آن مي توان جهت پاك كردن زخمهاي عفوني و ناراحتي هاي پوستي نيز استفاده كدر . نسخه شماره 3 -دارو جهت معالجه شكاف پاشنه پا و ناراحتي هاي پوستي دارو : اسانس و گل بابونه اصلي ( chamomilla Matricharia ( مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده و به محل ناراحتي هاي پوستي ماليده شود . توجه : علاوه بر اين بصورت حمام براي زخمهايي كه به سختي درمان مي شوند مي توان استفاده كدر . نسخه شماره 4 -دارو ي ضد خارش دارو : اسانس برگ گياه برگ بو ( nobilis Larus ( طرز استعمال : به موضع ماليده شود . نسخه شماره 5 -دارو جهت معالجه اگزماها و زخمهاي پوستي دارو : پوست بلوط ( Spp Quercus ( مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده و موضع مورد نظر را با آن شستشو دهيد . نسخه شماره 6 -دارو ي ضد قارچهاي پوستي و برطرف كننده خارش دارو : تخم شنبليله ( graecum-foenum Trigonella ( طرز استعمال : مقدري از دانه ها را خرد كرده با آب بصورت ضماد درآورده در محل ناراحتي هاي پوستي مصرف كنيد . نسخه شماره 7 -دارو ي ضد سودا و ضد جوش ها و ورم پوست دارو : ريشه زنجبيل شامي ( helenicum Inula ( مقدار مصرف : 100 گرم طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده بصورت لوسيون يا كمپرس گرم استعمال كنيد . نسخه شماره 8 -دارو ي برطرف كننده خارش پوست دارو : روغن اسطو خودوس ( angustifolia Lavandula ( روش استعمال : به موضع خارش ماليده شود . نسخه شماره 9 -دارو ي ضد خارش  دارو : اسانس نعناع ( piperita Mentha ( روش استعمال : به موضع خارش ماليده شود . نسخه شماره 10 -دارو ي ضد قارچهاي پوستي دارو : سير ( sativum Allium ( طرز تهيه واستعمال : شيره سير را تهيه كرده و سپس به موضع ماليده شود . توجه : از شيره سير و يا له شده آن در پانسمان زخمهاي قانقرايايي و رفع زخمهاي چركين و همچنين التيام زخمها نيز استفاده بعمل مي آيد . نسخه شماره 11 -دارو ي ضد قارچ پوستي دارو : حنا ( inermis Lawsonia ( مقدار استعمال: 10 تا 20 گرم طرز تهيه : مقدر فوق را در دو ليوان آب جشو حل كرده مدت 30 دقيقه باقي بگذاريد سپس آنرا بدون صاف كردن به موضع قارچي پوست ماليده و مدت نيم ساعت به روي پوست باقي بگذاريد و در خاتمه موضع را با آب گرم شستشو دهيد . نسخه شماره 12 -دارو جهت محافظت پوست و رفع شكنندگي آن دارو : شيره تازه گل هميشه بهار ( officinalis Calendula ( مقدار استعمال: 4 تا 6 گرم طرز تهيه و استعمال : شيره تازه را با 600 گرم كرهيا چربي ديگر مخلوط كرده و سپس به موضع ماليده شود. توجه : اين دارو علاوه بر اين جهت التيام زخمهاي سطحي بدن ، سوختگي ، سرمازدگي ، رفع دانه هاي پوستي ، اگزوما و غيره توصيه شده است . نسخه شماره 13 -دارو جهت رفع تحريكات آلرژيكي پوست دارو : روغن مغز بادام ( amygdalus Prunus ( مقدر استعمال: 3 تا 5 گرم طرز تهيه و استعمال : بصورت امولسيون تهيه شده و سپس به موضع ماليده شود . نسخه شماره 14 -دارو جهت رفع جوشهاي صورت دارو : پيار ( cepa Allium ( مقدر استعمال: 200 گرم طرز تهيه و استعمال : بصورت جوشانده تهيه و سپس به موضع ماليده شود . توجه : از جوشانده پياز علاوه بر اين جهت پانسمان زخمهاي چركين نيز استفاده بعمل مي آيد . نسخه شماره 15 -دارو جهت رفع شوره سر دارو : روغن كرچك ( communis Ricinus ( طرز تهيه و استعمال : بصورت پماد يا لوسيون تهيه و ماليده شود . نسخه شماره 16 -دارو جهت رفع كوفتگي و التيام پوست  دارو : هميشه بهار كوهي ( montana Arnica ( مقدار استعمال : 5 تا 10 گرم طرز تهيه و استعمال : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك فنجان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده و به موضع مورد نظر بماليد . نسخه شماره 17 -دارو جهت زخمهاي پوستي و درد مفاصل دارو : ريشه سمفيتون ( كنسود طبي ) officinale Symphytum مقدار استعمال : 5 تا 10 گرم طرز تهيه و استعمال : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك فنجان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده و به موضع مورد نظر بماليد . نسخه شماره 19 -داروي ضد جوش هاي پوستي مزمن دارو : ريشه صابوني (غاسول ) ( officinalis Saponaria ( مقدار استعمال : 10 گرم طرز تهيه و استعمال : بصورت خيسانده تهيه وسپس به محل خارش ماليده شود . نسخه شماره 18 -دارو بهبود دهنده زخمهاي سطحي دارو : شيره تازه گياه ماميران ( majus Chelidonium ( مقدار استعمال : در موضع ماليده شود . توجه : اين دارو سمي است و مصرف آن فقط با نظر پزشك توصيه مي گردد . نسخه شماره 20 -داروي جهت معالجه اگزوماي پوستي دارو : پوست گياه نارون قرمز ( اوجا ، سمد ) ( campestris Ulmus ( مقدار استعمال : 50 گرم طرز تهيه و استعمال : گرد پوست را با 150 گرم روغن گياهي و 50 گرم موم مخلوط و به مدت نيم ساعت در 2 يا 3 مرتبه متوالي تحت اثر گرماي زياد قرار مي دهند و سپس به حالت گرم از يك پارچه نازك به منظور صاف كردن مي گذرانند و پس از سرد شدن به موضع مي مالند . توجه : اين دارو جهت سودا ، بروز دانه ها و زخمهاي ناشي از بيماريهاي نقرس و خناريز و ديگر ناراحتي هاي پوستي مزمن نيز استعمال مي شود. نسخه شماره 21 -داروي جهت درمان زخمهاي پوستي و اگزوما دارو : تمام گياه تازه علف چشمه ( officinale Nasturtium ( مقدر استعمال : گياه را له كرده و بصورت ضماد بر روي موضع استعمال شود . توجه : اين دارو علاوه بر اين جهت درمان زخمهاي چركين نيز استعمال مي شود نسخه شماره 22 -داروي التيام دهنده و نرم كننده پوست دارو : روغن بادام شيرين ( dulcis.var amygdalus Prunus ( روش استعمال : به موضع ماليده شود . توجه : اين دارو علاوه بر اين در مورد زير هم استعمال مي شود : - جهت التهابهاي سطحي بدن - در سوختگيها - در باد سرخ - ضد خارش در سرخك و مخملك - بعنوان تسكين دهنده در اگزما نسخه شماره 23 -داروي ضد خارش هاي پوستي با منشا سودا ( Prunus Amygdalus var.amara ) تلخ بادام : دارو طرز تهيه و استعمال : بصورت امولسيون تهيه كرده و سپس در موضع ماليده شود . توجه : امولسيون فوق همچنين جهت رفع خارش هاي دستگاه تناسلي زن استعمال مي شود . از طرفي خمير بادام تلخ را به جاي صابون مي توان در اگزما و همچنين در رفع دانه هاي جلدي ، بوي بد پا و زير بغل نيز مورد استفاده قرار دارد

برای خرید عرقیات گیاهی موثر بر بیماریهای پوست و مو حقیقت دادجو کلیک کنید

 

گلابناب کاشان وبهترین عرقیات حقیقت دادجو به عنوان سوغات شهرکاشان به صورت عمده وجزئی با قیمت مناسب و کیفیت مطلوب دربسته بندیهای مناسب قابل عرضه به سراسرکشورمیباشد

دفتر فروش گلاب و عرقیات گیاهی حقیقت دادجو  6-02177973005

 

ایمیل: info@haghighatdadjoo.com

تلفن: 77973005 -021