داروهای گیاهی ضد فشارخون بالا و پايين آورنده فشار خون

تاریخ مقاله: 1397/4/6

داروهای گیاهی ضد فشارخون بالا و پايين آورنده فشار خون

نسخه شماره 1 - دارو : برگ گل و گل زالزالك ( monogyna Crataegus ( مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم طرز تهيه : مقدار فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد. نسخه شماره 2 - دارو : دانه و برگ شنبليله ( graecum -foenum Trigonella ( مقدار مصرف : 2 تا 5 گرم و حتي تا 10 گرم طرز تهيه : مقدار فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد. نسخه شماره 3 - دارو : پياز گياه سير ( sativa Allium ( مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم طرز تهيه : مقدار فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد. ( يا روز 3تا 4 عدد پياز را همراه غذا ميل كنيد ) نسخه شماره 4 - دارو : برگ و ساقه گياه دارواش ( album Viscum ( مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم طرز تهيه : مقدار فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد. نسخه شماره 5 - دارو : ساقه و برگ جعفري ( petroselinum Apium ( مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم طرز تهيه : مقدار فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد. نسخه شماره 6 - دارو : تخم كرفس ( graveolens Apium ( مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم طرز تهيه : مقدار فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد. نسخه شماره 7 -دارو : برگ درخت زيتون ( L europea Olea (مقدار مصرف : 3 تا 5 گرم طرز تهيه : مقدار فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.

 

برای خرید عرقیات گیاهی موثر بر فشار خون حقیقت دادجو کلیک کنید

 

گلابناب کاشان وبهترین عرقیات حقیقت دادجو به عنوان سوغات شهرکاشان به صورت عمده وجزئی با قیمت مناسب و کیفیت مطلوب دربسته بندیهای مناسب قابل عرضه به سراسرکشورمیباشد

دفتر فروش گلاب و عرقیات گیاهی حقیقت دادجو  6-02177973005

 

ایمیل: info@haghighatdadjoo.com

تلفن: 77973005 -021