داروهاي گیاهی آرام بخش ، مقوي قلب و اعصاب 1

تاریخ مقاله: 1397/3/18

داروهاي گیاهی آرام بخش ، مقوي قلب و اعصاب 1

برای خرید عرقیات گیاهی موثر بر بیماریهای اعصاب حقیقت دادجو کلیک کنید

نسخه شماره 1 -داروي مقوي قلب سنبل الطيب يك قسمت  گل گاو زبان يك قسمت بادرنجبويه يك قسمت طرز تهيه و مقدار مصرف : يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته مدت 15 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي 2 بار هر بار يك فنجان صبح و شب نيم ساعت بعد از غذا ميل كنيد . نسخه شماره 2 -داروي مقوي قلب گل زالزالك 30 گرم بادرنجبويه 10 گرم سنبل الطيب 5 گرم طرز تهيه و مقدار مصرف : يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته 20 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي دو بار هر بار يك فنجان صبح وشب نيم ساعت بعد از غذا ميل كنيد . نسخه شماره 3 -داروي مقوي قلب گل زالزالك 30 گرم بادرنجبويه 10 گرم بابونه 10 گرم زيره 10 گرم طرز تهيه و مقدار مصرف : يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته 20 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي دو بار هر بار يك فنجان صبح وشب نيم ساعت بعد از غذا ميل كنيد . نسخه شماره 4 -داروي مقوي قلب گل زالزالك 30 گرم گياه علف چاي 30 گرم بادرنجبويه 20 گرم گل هميشه بهار 10 گرم طرز تهيه و مقدار مصرف : يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته 20 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي دو بار هر بار يك فنجان صبح وشب نيم ساعت بعد از غذا ميل كنيد . نسخه شماره 5 -داروي مقوي قلب گل زالزالك 30 گرم دارواش 20 گرم بادرنجبويه 10 گرم طرز تهيه و مقدر مصرف : يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا نيمكوب شده باشد ادرار يك ليوان آب جوش ريخته 20 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي دو بار هر بار يك فنجان صبح وشب نيم ساعت بعد از غذا ميل كنيد . نسخه شماره 6 -داروي مقوي قلب اكليل كوهي 20 گرم بادرنجبويه 20 گرم ميوه نسترن 10 گرم طرز تهيه و مقدر مصرف : يك قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را كه قبلا نيمكوب شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته 20 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس آنرا صاف كرده روزي دو بار هر بار يك فنجان صبح وشب ميل كنيد . نسخه شماره 7 -داروي رفع طپش سريع قلب تخم ريحان 12 گرم گلاب 125 گرم شكر 25 گرم طرز تهيه و مقدر مصرف : تخم ريحان را در مدت يك ساعت در گلاب خيسانده سپس شكر را به آن اضافه نموده روزي دو بار صبح و شب نيم ساعت بعد از غذا ميل كنيد . نسخه شماره 8 -داروي رفع طپش سريع قلب گل نيلوفر 6 گرم چوب صندل 6 گرم تخم گشنيز 6 گرم طرز تهيه و مقدار مصرف : داروهاي فوق را نيم كوب كرده و در 2 ليوان آب به مدت يك شب خيسانده سپس آنرا صاف نموده كمي شكر به آن اضافه كرده روزي دو بار شب و صبح نيم ساعت بعد از غذا ميل كنيد .

 

برای خرید عرقیات گیاهی موثر بر بیماریهای اعصاب حقیقت دادجو کلیک کنید

گلابناب کاشان وبهترین عرقیات حقیقت دادجو به عنوان سوغات شهرکاشان به صورت عمده وجزئی با قیمت مناسب و کیفیت مطلوب دربسته بندیهای مناسب قابل عرضه به سراسرکشورمیباشد

دفتر فروش گلاب و عرقیات گیاهی حقیقت دادجو  6-02177973005

 

ایمیل: info@haghighatdadjoo.com

تلفن: 77973005 -021