با هل بیشتر اشنا شویم

تاریخ مقاله: 1397/4/24

با هل بیشتر اشنا شویم

هل گياهي است آه در مناطق حاره و گرم مي رويد . وطن آن هندوستان مي باشد و حدود 80 %مصرف هل دنيا از هندوستان صدر مي شود اين گياه پايا و علفي است آه ريزوم آن ساقه هاي هوائي مانند برگ بهم پيچيده گاهي تا ارتفاع 4 متر خارج مي شود يك يا دو ساقه گل دهنده از قاعده ساقه هاي هوائي خارج مي شود آه داراي گل هاي آوچك برنگ سفيد يا سبز روشن مي باشد ميوه هل بيضي شكل ، مانند قلب و برنگ زرد يا سبز روشن بطول 1-2 سانتيمتر است . دانه هاي معطر و مطبوعي برنگ قهو هاي ماي به قرمز در آن وجود دارد آه به مصرف اد.يه و خوشبو آردن مشروبات و غذاها يم رسد

ترکيبات شيميايي:

هل داراي اسانس فرار و معطري در حدود 4 %مي باشد ضمنا اين گياه داراي مواد رزيني و چربي نيز است .

خواص داروئي:

هل از نظر طب قديم ايران گرم و خشك است 1(چون هل بشكل قلب مي باشد بنابراين تقويت آنده قلب است 2(بادشكن بوده و گاز معده و روده را خارج مي سازد 3(تقويت آننده بدن است 4(ادرار آرو است 5(قاعده آور است 6(مقوي سيستم هضم است 7(باعث هضم غذا مي شود 8(زخم هاي دهان را برطرف مي آند بدين منظور دم آرده هل را در دهان مضمضه آنيد . 9(خوشبو آننده دهان است 10(براي تسكين گوش درد ، گرد هل را در گوش بريزيد 11(براي برطرف آردن دل بهم خوردگي و تهوع ،از دم آرده هل استفاده آنيد 12(اشتها آور است 13(تب را پائين مي آورد 14(معالج سرمخوردگي است 15(براي تسكين درد رماتيسم مفيد است 16(ترشي معده را برطرف مي آند 17(ضد مسموميت است 18(براي رفع بيماريهاي چشم مفيد است

طرز استفاده:

دم آرده : مقدر 30 گرم هل آوبيده را در يك ليتر آب جوش ريخته و بگذاريد بمدت 10 دقيقه دم بكشد سپس صاف آرده و بنوشيد . هل را همچنين مي توان به چايي يا ديگر مشروبات الكلي اضافه آرد .

مضرات :

مقدر مصرف زياد هل براي روده ها مضر است . براي رفع اين اشكال آنرا بايد با آتيرا خورد

ایمیل: info@haghighatdadjoo.com

تلفن: 77973005 -021